Du er herHjem>Ledig svangerskapsvikariat som menighetspedagog / trosopplærer i 80 % stilling

Ledig svangerskapsvikariat som menighetspedagog / trosopplærer i 80 % stilling

Vår menighetspedagog skal ha svangerskapspermisjon, og i den forbindelse søker vi etter hennes vikar i 80 % stilling. Vikariatets varighet er ca. 9 måneder.

Skiptvet kommune ligger sentralt i Østfold med nærhet til naturen, men samtidig med kort vei til det urbane liv i Østfold og Oslo-området. Det er i underkant av en times kjøretid til Oslo.

Vår menighetspedagog skal ha svangerskapspermisjon, og i den forbindelse søker vi etter hennes vikar i 80 % stilling. Vikariatets varighet er ca. 9 måneder.

Avhengig av finansiering fra Borg bispedømme er det mulighet for at en 20 % stilling som ungdomsdiakoniarbeider kan tillegges denne stillingen.

Skiptvet kirkelige fellesråd har en liten administrasjon, og den som tilsettes vil få varierte oppgaver innen et bredt arbeidsfelt. Stillingen er selvstendig, men flere av arbeidsoppgavene løses likevel i samarbeid med de øvrige ansatte i staben, som består av sokneprest, kantor, menighetssekretær, kirkegårdsarbeider, kirketjener og kirkeverge/daglig leder.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Planlegge og lede trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0-18 år iht. gjeldende trosopplæringsplan
 • Rekruttere, veilede og inspirere frivillige medarbeidere
 • Planlegge, administrere og gjennomføre konfirmantarbeidet i nært samarbeid med sokneprest og frivillige ledere
 • Oppfølging av samarbeidsavtaler med skolene og barnehagene i kommunen
 • Planlegging og gjennomføring av kontinuerlige tiltak for barn og unge i Skiptvet i samarbeid med Misjonshusets fellesforening
 • Rapportere gjennomførte tiltak i trosopplæringsverktøyet
 • Delta i trosopplæringsforum sammen med kollegaer i prostiet

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskolenivå med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
 • Annen relevant utdanning / erfaring vil kunne bli vurdert
 • Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og unge
 • Erfaring fra menighetsarbeid / kirkelig virksomhet vil bli tillagt vekt
 • Erfaring / innsikt i prosessledelse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Kunne formidle kristen tro og kristne verdier med glede og engasjement
 • Trives med barn og unge
 • Kunne jobbe selvstendig med flere saker parallelt – samtidig ha evnen til å samarbeide og samspille med de andre i teamet
 • Evne til å organisere arbeidet målrettet og strukturert
 • Ansvarsfull, pålitelig og positiv
 • Initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Kontorplass i Skiptvet sentrum
 • Fleksibilitet i arbeidstid innenfor stillingens avtalte rammer
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et fellesskap av dyktige medarbeidere som jobber mot felles mål og som heier på hverandre
 • Mulighet til å arbeide i en aktiv menighet i nært samarbeid med kristne lag og foreninger

Andre relevante opplysninger

 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Lønn etter gjeldende lønnsregulativ for kirkelig sektor
 • Offentlig pensjonsordning i KLP (2% innskudd av lønn)
 • Den som tilsettes må disponere egen bil
 • Søkere må være medlem av Den norske kirke
 • Politiattest må legges fram før tilsetting

Ønsket tiltredelse er 1. mars 2024.

Ved spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte kirkeverge/daglig leder Rune Johansen på telefon 917 87 650 eller menighetspedagog Mona Kristin Hassel Skogstad på telefon 400 34 584.

Søknad, vedlagt CV og kopi av attester, sendes til Skiptvet Sokn, Postboks 34, 1806 Skiptvet, eller på e-post til: kirkeverge@skiptvet.kirken.no. Vi ber om at du oppgir 2 referanser i din søknad.

Søknadsfrist: 9. november 2023

Powered by Cornerstone