Du er herHjem>Nominasjonskomiteens liste ved valg av nytt menighetsråd i Skiptvet

Nominasjonskomiteens liste ved valg av nytt menighetsråd i Skiptvet

Valgstyret har nå godkjent nominasjonskomiteens liste ved valg av nytt menighetsråd i Skiptvet. Denne kunngjøres her. I henhold til valgreglene kunngjøres også mulighet for supplerende nominasjon.

Ved valg til nytt menighetsråd i Skiptvet er det èn godkjent valgliste; Nominasjonskomiteens liste. Valget vil bli gjennomført som flertallsvalg.

Det skal velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer til nytt menighetsråd. Følgende personer er nominert:

 1. Roger Nandrup Pettersen, født 1963
 2. Sofie Bogen, født 1994
 3. Øistein Svae, født 1949
 4. Lise Skogstad Loftsgaard, født 1985
 5. Wenche Pedersen Dahl, født 1974
 6. Einar Tjelle, født 1966
 7. Grethe Monica Bogen, født 1971
 8. Arne Christian Christiansen, født 1947
 9. Marit Helen Karterud, født 1954
 10. Leif Egil Tjernsbekk, født 1951
 11. May-Britt Andreassen Hauknes, født 1951
 12. Inger Nina Foss, født 1966

Nærmere presentasjon av kandidatene vil bli gitt i neste utgave av menighetsbladet, og på våre hjemmesider.

 

Supplerende nominasjon

Det er åpent for supplerende nominasjon. Frist for dette er 15. mai 2023 kl. 12.00.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Forslag til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

 1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato
 2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.

Forslag til supplerende nominasjon sendes til kirkeverge@skiptvet.kirken.no eller leveres på menightskontoret innen fristen.

Powered by Cornerstone